DDA8E331 45AB 4213 AB0D 82CB08E64BBF

ตั้งวงเล่า เหลาความคิด EP.10 “KidiCuB” ธุรกิจ สถาบันเสริมพัฒนาการเด็ก กับ ครูพิม ณัฏฐณี

“ตั้งวงเล่า เหลาความคิด” Episode 10 พาทุกคนไปล้อมวงคุยกับ “ครูพิม-ณัฏฐณี สุขปรีดี” นักจิตวิทยาพัฒนาการ ผู้มีประสบการณ์สอนและทำวิจัยเรื่องพัฒนาการเด็กมามากกว่า 8 ปี เจ้าของ “KidiCuB” สถาบันเสริมพัฒนาการเด็กและครอบครัว ที่มุ่งเน้นให้เด็กเติบโตอย่างเต็มศักยภาพตามรูปแบบของตนเองด้วยกระบวนการทางจิตวิทยา พร้อมกูรูมากประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วทุกวิกฤต “ประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย” รองประธานฝ่ายต่างประเทศ สนจ.

ฝากคอมเมนต์ EP. 10 ถึงพวกเราได้ที่

https://forms.gle/SUrf7U4ErR15oWpZA​

Tags:
WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner