8A6369BC DF83 4582 83A4 7DEDB568D131

ด่วนที่สุด! ราชกิจจาประกาศ เคอร์ฟิวทั่วราชอาณาจักร งดเดินทางข้ามจังหวัด


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 5

สำหรับประกาศราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศในวันนี้ (1 พฤษภาคม 2563) ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 5 มีข้อห้ามดังนี้

1.ห้ามออกจากเคหสถาน 22.00 น.-04.00 น.

2.ห้ามหรือข้อจำกัดการดำเนินการหรือการทำกิจกรรมบางอย่างต่าง พรก. และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

3.ห้ามใช้อาคารสถานที่และสถาบันการศึกษา ห้ามจัดการเรียนการสอน

4.ห้ามจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วม่จำนวนมาก เช่นการประชุม สัมมนา แจกอาหาร จัดเลี้ยง

5.ห้ามใช้ท่าอากาศยาน เพื่อการขึ้น-ลง

6.ให้ผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรทางบก น้ำ อากาศ ปฏิบัติตามเงื่อนไข ที่กำหนดโดย ศบค.

7.ให้ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ สั่งให้แยกกัก กักกัน คุมตัวไว้สังเกต ณ ที่เอกเทศ

8.ให้ผู้ว่ากทม.ปิดจุดเสี่ยง สถานบันเทิง ห้างสรรพสินค้า คลินิก บ่อน อาบ อบนวด และอื่นๆ ตามที่เคยประกาศไว้

9.การปฏิบัติศาสนกิจหรือศาสนพิธีในวันสำคัญทางศาสนา ให้เป็นไปตามดุลพินิจของผู้ดูแลสถานที่

10.ให้ชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด ข้ามพื้นที่จังหวัด เว้นแต่มีความจำเป็น

ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

0001 3
0002
0003 1

ที่มา : https://www.prachachat.net/politics/news-458472

Tags:
WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner