คำแนะนำการใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้แบบแท่งแก้ว : กล่องรอดตาย

เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้แบบแก้วมีลักษณะเป็นแท่งยาวที่ประกอบ […]

คำแนะนำการใช้หน้ากากอนามัย : กล่องรอดตาย

วิธีการใช้หน้ากากอนามัย 1.       ให้หันด้านสีออกด้านนอก […]

คำแนะนำการใช้เจลแอลกอฮอล์ : กล่องรอดตาย

เจลแอลกอฮอล์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะต้องใช้เจลที่มีส่วนป […]

คำแนะนำการใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ : กล่องรอดตาย

สเปรย์แอลกอฮอล์ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะต้องมีส่วนประกอบ […]

คำแนะนำการใช้เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว : กล่องรอดตาย

เครื่องวัดระดับออกซิเจนปลายนิ้ว หรือ Oximeter เป็นเครื่ […]

คำแนะนำการใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้แบบดิจิทัล : กล่องรอดตาย

เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้แบบดิจิทัล เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ส […]

คำแนะนำการทานยาฟ้าทะลายโจร : กล่องรอดตาย

ยาฟ้าทะลายโจร จัดอยู่ในกลุ่มยาสมุนไพร ที่มีสารสำคัญคือ […]

คำแนะนำการทานยาพาราเซตามอล : กล่องรอดตาย

พาราเซตามอล (Paracetamol) จัดเป็นยาสามัญประจำบ้านในกลุ่ […]