Banner 212

นิเทศ จุฬาฯ ผนึกกำลัง “กองทุนสื่อ” จัดใหญ่ ฉลอง 84 ปี ลูกทุ่งไทย

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 5 กรกฎาคมนี้ ณ ห้องประชุม ดร.เทียม โชควัฒนา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลงข่าวโครงการ “ลูกทุ่งสร้างสรรค์ผสานสมัย พลังศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล” ณ ห้องประชุม ดร.เทียม โชควัฒนา มุ่งหมายให้เป็นกิจกรรมใหญ่ฉลองวาระสำคัญวงการเพลงลูกทุ่งไทย ครบ 84 ปี ต่อยอดผสมผสานการเรียนรู้จากอดีตสู่ปัจจุบันและยกระดับเพลงลูกทุ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญสู่อนาคตทั้งในประเทศไทยและระดับโลก ในการนี้ ฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อานันท์ นาคคง ร้อยตรีพงศ์พรรณ บุญคง นคร ศรีเพชร ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต และศิลปินรับเชิญ “ชาย เมืองสิงห์” ศิลปินแห่งชาติ “ศรชัย เมฆวิเชียร” “ยิ่งยง ยอดบัวงาม” และ “ดวงตา คงทอง” ร่วมงานด้วย

DSC07658

รศ.ดร.ปรีดา อัครจันทโชติ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ กล่าวต้อนรับและขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และเครือข่ายศิลปิน รวมทั้งนักวิชาการลูกทุ่งไทยที่ได้สนับสนุนการจัดงานครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง โดยคณะนิเทศศาสตร์เตรียมพร้อมดำเนินโครงการนี้มาเป็นเวลากว่าหนึ่งปีแล้ว “ภารกิจที่สำคัญทางด้านการศึกษา วิชาการ วิชาชีพและงานวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ เป็นภารกิจที่คณะนิเทศศาสตร์ให้ความสำคัญมาตลอด ซึ่งโครงการนี้เราได้รวบรวมข้อมูลเชิงลึกในทุกองค์ประกอบของการสร้างสรรค์เพลงลูกทุ่ง ไม่ว่าจะเป็นครูเพลง นักร้อง นักดนตรี หางเครื่อง ห้องบันทึกเสียง ผู้จัดจำหน่าย และอีกหลายภาคส่วนที่ประกอบสร้างเป็นเพลงลูกทุ่งไทยซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมสำคัญที่คนไทยชื่นชอบมาตลอด”

DSC07676

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์ รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า “โครงการนี้จะได้เก็บบันทึกรวบรวมข้อมูลจากปากของครูเพลง นักร้อง นักดนตรี นักวิชาการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์ลูกทุ่งไทย เพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยนวัตกรรมด้านวัฒนธรรมที่ต่อยอดเพลงลุกทุ่งไทยก้าวสู่วงการดนตรีในระดับสากลเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยที่มีพลังและสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้ประเทศได้เป็นมูลค่ามหาศาล โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นการเฉลิมฉลอง 84 ปีลูกทุ่งไทยอย่างยิ่งใหญ่ ที่จะได้ต่อยอดองค์ความรู้และสุนทรียะวัฒนธรรมลูกทุ่งรอบด้าน และสร้างปรากฏการณ์ให้เห็นว่าเพลงลูกทุ่งไทยเป็นศิลปะที่มีรากเหง้า เติบโต มีพัฒนาการและร่วมสมัยคู่ไปกับคนไทย สังคมไทยและสังคมโลกตลอดไป”

DSC07744

โครงการลูกทุ่งสร้างสรรค์ผสานสมัย พลังศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล ประกอบด้วย 5 กิจกรรมสำคัญ คือ (1) การจัดเสวนาลูกทุ่งไทยสี่ภาค (2) การจัดการประกวดหางเครื่อง (3) การผลิตสารคดีสั้นลูกทุ่งไทย(4) การจัดทำหนังสือ 84 ปี ลูกทุ่งไทย (5) การจัดแสดงคอนเสิร์ต 84 ปี ลูกทุ่งไทย

DSC07833

โดยกิจกรรมประกวดหางเครื่องจะรับสมัครน้อง ๆ นักเรียนนักศึกษามาร่วมสร้างทีมส่งเข้าประกวด

โดยจะจัดควบคู่ไปกับการเสวนาย่อยที่จะมุ่งถอดบทเรียนและจัดการองค์ความรู้ที่ได้รับจากศิลปินลูกทุ่งของแต่ละภาค ส่วนหนังสือนั้นจะเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเพื่อหาความรู้ได้อย่างไม่จำกัด และคอนเสิร์ต 84 ปี ลูกทุ่งไทยจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

DSC07869
DSC07877
DSC07911
DSC07925
DSC07928
DSC07931
DSC07935
DSC07940
Tags:
WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner