879F5B61 0ED1 4124 9B15 A0BEEDF954B4

‘จุฬาฯ-ใบยา’ เร่งผลิตวัคซีน ทดสอบในมนุษย์ทันกลางปี ชวนคนไทยร่วมเป็น #ทีมไทยแลนด์ เปิดรับบริจาคต่อเนื่องถึงสิ้นปี 64

19 ม.ค.63 ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดีด้านการวางและกำหนดยุทธศาสตร์นวัตกรรมและพันธกิจสากล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานมูลนิธิซียูเอ็นเทอร์ไพรส์ เป็นประธานมอบเงินบริจาคในโครงการวัคซีนเพื่อคนไทย ครั้งที่ 1 จำนวน 25 ล้านบาท สนับสนุนการค้นคว้าวิจัย พัฒนา และผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ บริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด สตาร์ทอัพที่ก่อตั้งโดยนักวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ เร่งทดสอบวัคซีนในมนุษย์ให้ทันกลางปี 2564

4943712C 54A0 43AB BE43 1BAF7649FF5A

ความคืบหน้า ‘วัคซีนเพื่อคนไทย’ ช่วงหนึ่งเดือนแรกหลังเปิดตัวโครงการ ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 และเริ่มเปิดรับบริจาคตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา ได้รับการตอบรับที่ดี ล่าสุด รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย ประธานมูลนิธิฯ เปิดเผยว่า “ขอขอบคุณคนไทยที่ได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของ #ทีมไทยแลนด์ โดยในวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิซียูเอ็นเทอร์ไพรส์ มีมติรับทราบผลการดำเนินโครงการวัคซีนเพื่อคนไทยในช่วงเดือนแรก โดยโครงการได้รับเสียงตอบรับและการสนับสนุนที่ดีจากหลายภาคส่วน ทั้งการสนับสนุนจากภาครัฐที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประกาศจัดสรรงบประมาณในนามรัฐบาลไทยผ่านสถาบันวัคซีนแห่งชาติกว่า 150 ล้านบาท ในพิธีเปิดโครงการ เราได้รับการสนับสนุนจากภาคประชาชนบริจาคเข้ามาแล้วรวม 76,194 ราย คิดเป็นยอดเงินบริจาคกว่า 39 ล้านบาท และมีภาคเอกชนน้อยใหญ่ติดต่อขอบริจาคร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมไทยแลนด์กันเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการพูดคุยกันในรายละเอียดของความร่วมมือระหว่างกันที่จะได้เปิดเผยต่อไป และในวันนี้ คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้มีมติมอบเงินบริจาค ครั้งที่ 1 ให้กับ บริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด จำนวน 25 ล้านบาท เพื่อให้นำไปใช้ดำเนินโครงการตามแผนงานที่ได้เสนอมา โดยเรายังเปิดรับบริจาคอย่างต่อเนื่องถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบตามเป้าหมาย 500 ล้านบาทต่อไป”

8A54DFB8 CADB 4DA0 9005 97E9EB3A3E29
9E089537 A51A 457F 8A9D 552860C0E4DF

‘จุฬาฯ-ใบยา’ เร่งผลิตวัคซีนต่อเนื่องลุ้นทดสอบในมนุษย์ได้เร็วกว่ากำหนด
ทางด้าน ผศ.ภญ.ดร.สุธีรา เตชคุณวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด กล่าวว่า ‘ขอขอบคุณมูลนิธิซียูเอ็นเทอร์ไพรส์และคนไทยที่ได้มีส่วนสนับสนุน ‘โครงการวัคซีนเพื่อคนไทย’ ผ่านการบริจาคเข้ามาทุกช่องทาง ซึ่งเราตระหนักดีว่าขณะนี้คนไทยมีความหวังและกำลังรอคอยวัคซีนโควิด-19 เราจึงกำลังพยายามกระชับกระบวนการทุกขั้นตอนให้สามารถทดสอบในมนุษย์ได้ทันภายในกลางปีนี้ โดยเรายังคงมุ่งมั่นตั้งใจเดินหน้าทำเพื่อคนไทยต่อไป”

589448A7 877C 4C42 8EDA 299C0E804A21
4C08D1FE 62CB 4D12 B2D0 7888F5FBBEBD
96CD23BD 7FFA 4893 80EF 1C40F5A8CB75

การพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของบริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด แบ่งการดำเนินงานต่อจากนี้ออกเป็น 5 ระยะ โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนโดยสังเขปดังนี้ ระยะที่ 1 (มกราคม – กุมภาพันธ์ 2564) ปรับปรุงสถานที่ผลิตและเตรียมการด้าน Clinical Trial ระยะที่ 2 (มีนาคม – เมษายน 2564) ปรับปรุงสถานที่ผลิตระยะที่ 2 เตรียมการด้าน Clinical Trial ทดสอบความเป็นพิษ ทำโปรตีนให้บริสุทธิ์และเตรียมการแบ่งบรรจุ ระยะที่ 3 (พฤษภาคม 2564) ปรับปรุงสถานที่ผลิตระยะสุดท้าย ติดตั้งเครื่องจักร เตรียมการด้าน Clinical Trial ทำโปรตีนให้บริสุทธิ์และแบ่งบรรจุ (ต่อ) ระยะที่ 4 (มิถุนายน – สิงหาคม 2564) ทดสอบในมนุษย์ Clinical Trial Phase 1-2 และระยะที่ 5 (สิงหาคม – ตุลาคม 2564) ทดสอบในมนุษย์ Clinical Trial Phase 3 โดยคาดว่าทีมไทยแลนด์ที่ประกอบด้วย ‘บริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด’, ‘องค์การเภสัชกรรม’ และ ‘บริษัท คินเจนไบโอเทค จำกัด’ จะสามารถผลิตวัคซีนพร้อมใช้ได้เร็วที่สุดในช่วงปลายปีนี้

211F0DBA 7F53 42E8 AE91 E02FADF09982

จุฬาฯ-ใบยา พร้อมเพิ่มกำลังการผลิตเต็มที่ 60 ล้านโดสต่อปี รองรับ 30 ล้านคน หนุนไทยผลิตวัคซีนโควิด-19 ในประเทศได้เองรวม 260 ล้านโดสต่อปี
รศ.ดร.วรัญญู พูลเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด เปิดเผยว่า “แพลตฟอร์มการผลิตวัคซีนของบริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด หากดำเนินการสำเร็จจะสามารถเพิ่มกำลังผลิตได้ถึง 60 ล้านโดสต่อปี รองรับความต้องการใช้วัคซีนได้ถึง 30 ล้านคน ซึ่งส่งผลดีให้ประเทศไทยมีกำลังการผลิตวัคซีนภายในประเทศรวมถึง 260 ล้านโดสต่อปี เมื่อนับรวมกำลังการผลิตในส่วนของบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ดังนั้น ความสำเร็จจากการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่เราสามารถพัฒนาและผลิตได้เองโดยคนไทยตั้งแต่ต้นน้ำจึงเป็นความหวังของคนไทยและประเทศไทยที่จะสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้กับพี่น้องของเราจากการมีวัคซีนเป็นของเราเอง และยังช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อมวลมนุษยชาติ ให้เราพึ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืน ซึ่งเป็นแนวทางของมูลนิธิซียูเอ็นเทอร์ไพรส์อีกด้วย”

D58096CA D831 41AE A40D 5424E2B8FCDB
E540E420 4110 4E36 A27A F8C7FC952CDE
903ABABC EFF5 4349 82FF E534DB03C7D7
9BA1439D A451 4789 8C34 2D9EE9586D52
6AB077D1 0684 444C A8F5 AAC3A9BE3C72
D11224C4 E315 4615 897A F84711BF47EC

มูลนิธิฯ ชวนคนไทย ร่วมเป็น #ทีมไทยแลนด์ เปิดรับบริจาคถึงสิ้นปี 2564
มูลนิธิซียูเอ็นเทอร์ไพรส์ ยังคงเปิดรับบริจาคอย่างต่อเนื่องด้วยรูปแบบที่เอื้อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่

ช่องทางที่ 1 บริจาคโดยตรงผ่านเลขบัญชี 162-6-01946-0 มูลนิธิซียูเอ็นเทอร์ไพรส์ ธนาคารกรุงไทย สาขา จามจุรีสแควร์

ช่องทางที่ 2 สแกน QR Code ผ่าน Mobile Banking ของธนาคารใดก็ได้บนเว็บไซต์ www.CUEnterprise.co.th

ช่องทางที่ 3 บริจาคผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา เพียงแสดงบัตรประชาชน

55CD3AC1 023A 41CE A637 BE28F4BA19E1

สำหรับ #ทีมไทยแลนด์ ที่ได้บริจาคเข้ามาในโครงการแล้ว สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิสมนาคุณ ได้ที่ www.CUEnterprise.co.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2576-5500 หรือเว็บไซต์ www.CUEnterprise.co.th / เฟซบุ๊ก CUEnterpriseOfficial และ ไลน์ @CUEnterprise

Tags:
WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner