Banner 217 1

กล่องรอดตายจุฬาฯ
คว้ารางวัล “Digital Health” แห่งปี

24 ส.ค.65 ณ อาคารสัปปายะสภาสถาน รัฐสภา คณะกรรมการธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร โดยคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและพัฒนาการจัดบริหารสาธารณสุข ร่วมกับ สมาคมคอมพิวเตอร์ช่วยผ่าตัดแห่งเอเชีย (ASIAN SOCIETY OF COMPUTER AIDED SURGERY) มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ “18 th Asian Conference on Computer Aided Surgery and Medicine: ACCAS 2022” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแสดงความก้าวหน้าการแพทย์ไทยที่ได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ “นวัตกรรมดิจิทัลทางการแพทย์” เสริมสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับสากล และกระตุ้นให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ทางการสาธารณสุขให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ สุชาติ ตันเจริญ รองประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธีเปิด เยี่ยมชมนิทรรศการ และได้ประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานด้าน Digital Health ดีเด่น เป็นผู้ริเริ่มและนำเทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์สู่ภาคปฏิบัติในประเทศไทย

VANZ9943
VANZ0034

ผลปรากฏว่า สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) และคณะ คว้า 1 รางวัล “Digital Health” ดีเด่น ประจำปี 2022 จากผลงานโครงการ “กล่องรอดตาย” โดย ศ.นพ.กำธร พฤกษานานนท์ อุปนายก สนจ. เป็นผู้แทนสมาคมรับโล่เกียรติยศ และบรรยายผลการดำเนินงานและความสำเร็จในหัวข้อ “Survival Box (กล่องรอดตาย): A Virtual Ward Experience, Telemedicine : From Theory to Practice” และ น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย นายก สนจ. ในฐานะปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ร่วมอภิปรายในหัวข้อ “Digital Health : Policy, Law and Regulation” ด้วย ในโอกาสนี้ ดร.พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ นายสาคร เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ พญ.เกวลี สุนทรมน ผู้แทนกรมควบคุมโรค นายมกร พงษ์ธนพฤกษ์ อดีตเลขาธิการ สนจ. นายอธิศีล ธัญญ์ ณ ป้อมเพชร ประชาสัมพันธ์ สนจ. สพ.ญ.ดร.คมเคียว พิณพิมาย และนายกิตติศักดิ์ เพ็ชรหาญ ผู้บริหาร The Sharpener ร่วมแสดงความยินดี

IMG 7867
VANZ9812
VANZ9770
VANZ0394

โครงการกล่องรอดตายและระบบติดตามอาการออนไลน์ โดย สนจ. และภาคีเครือข่าย เป็นต้นแบบการพัฒนาระบบ Home Isolation ของประเทศไทย มีผู้ลงทะเบียนใช้งานระบบต่าง ๆ รวมกว่า 100,000 ราย โดยพบอัตราผู้ป่วยเสียชีวิตที่บ้านเป็นศูนย์ เป็นระบบที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว Rapid Response Time ภายใน 45 นาที และ Turn Around Time 6 ชั่วโมง ช่วยลดการ admission ของผู้ป่วยที่ไม่จำเป็นลงได้ถึงร้อยละ 83.3 และยังช่วยรัฐประหยัดงบประมาณได้ 29,500 บาทต่อหัว หรือประมาณ 2,500 ล้านบาท

IMG 7876
VANZ0339
VANZ9977
VANZ9988
VANZ0488
VANZ0539
VANZ0582
VANZ0609
VANZ0035
Tags:
WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner