รูปจริง

“วิดยารวมใจช่วยข้าวแสนกล่อง” ระดมส่งข้าวทะลุหมื่นแล้ว

13 มิ.ย.2564 วันที่ 28 ของภารกิจข้าวแสนกล่อง ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ (สนจ.) กลุ่มนิสิตเก่าจุฬาฯ และผู้มีจิตศรัทธาทยอยส่งอาหารกล่องเข้ามาตลอดทั้งวันรวมทั้งสิ้น 4,658 กล่อง โดยวันนี้สมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ส่งอาหารกล่องเข้ามามากที่สุด จำนวน 500 กล่อง ผ่านโครงการ “วิดยารวมใจช่วยข้าวแสนกล่อง” ที่ถึงขณะนี้ระดมเงินบริจาคจากเครือข่ายนิสิตเก่า ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรภายในคณะนำมาจัดจ้างร้านอาหารในโรงอาหารตึกจุลจักรพงษ์ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้จัดทำอาหารกล่องเพื่อนำส่งให้ สนจ. ได้แล้วถึง 11,110 กล่อง นอกจากนี้ ยังมีสมาคมนิสิตเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ  คณาจารย์และบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ สมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  ร่วมส่งอาหารกล่องเข้ามาสมทบด้วยเช่นกัน 

วันนี้เครือข่าย Food For Fighters ได้ส่งมอบอาหารกล่องไปยังชุมชนที่ต้องกักตัวในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งสิ้น 16 ชุมชน ได้แก่ มูลนิธิดวงประทีป ชุมชนตลาดท่าเรือ ชุมชนริมคลองวัดสะพาน ชุมชนเเบงค์บ้านมั่นคง ชุมชนพัฒนาใหม่ ชุมชนวัดเเค ชุมชนโค้งรถไฟยมราช ชุมชนริมคลองสามัคคี ชุมชนเชื้อเพลิง 1-2 ชุมชนเย็นอากาศ ชุมชนลัดภาชี รพ.บางขวาง รพ.สนามธรรมศาสตร์ ชุมชนคลองเตย 4-5-6 และชุมชน 70 ไร่

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ (สนจ.) ได้ร่วมมือกับเครือข่าย Food For Fighters ในภารกิจข้าวแสนกล่อง เพื่อส่งอาหารเยียวยาพี่น้องชุมชนเเออัดนับเเสนกลางกรุงเทพฯ ที่ต้องกักตัวสู้โควิด-19 อยู่บ้าน แล้วจำนวนทั้งสิ้น 128,562 กล่อง

ทั้งนี้ ภารกิจข้าวแสนกล่อง ยังคงเปิดรับบริจาคอาหารกล่องเพื่อนำส่งให้ชุมชนแออัดในกรุงเทพฯ ต่อไป ผู้มีจิตศรัทธาร่วมส่งอาหารกล่องได้ที่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ (สนจ.) ได้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย.นี้ มื้อเที่ยง ส่งก่อน 11.00 น. และมื้อเย็น ส่งก่อน 15.00 น. หรือร่วมสมทบทุนจัดทำข้าวกล่อง ในราคากล่องละ 50 บาท ได้ทาง ชื่อบัญชี มูลนิธิคุวานันท์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 109-2-49780-3  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอธิศีล ธัญญ์ ณ ป้อมเพชร (แมค) โทร 096-991-6363 และคุณพันชนะ วัฒนเสถียร (เตเต้) โทร 092-645-5464

S 2580500
S 2580502
S 2580503
S 2580504
S 2580505 2
S 2580506
S 2580507
S 2580508
S 2580509
S 2580510
S 2580511
S 2580513
Tags:
WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner