Banner 153 2

ทำความรู้จัก “หมอพร้อม” เวอร์ชั่น 2 LINE OA

หลังจากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เริ่มฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงสุด ได้แก่ ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน จนถึงขณะนี้สามารถฉีดวัคซีนครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด รวมกว่า 1.2 ล้านโดส มีผู้รับวัคซีนเข็มแรกแล้ว กว่า 1 ล้านคน และรับวัคซีนครบ 2 เข็มอีกกว่า 2 แสนคน

ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข  นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยทีมแพทย์ เปิดตัว Line Official Account “หมอพร้อม เวอร์ชั่น 2” รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง โดยมี 4 ฟังก์ชั่นในการใช้งาน ดังนี้

1. รายงานสถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ได้แก่ ยอดผู้ติดเชื้อในไทย, ข่าวสารสถานการณ์โควิด-19 และความรู้เกี่ยวกับโควิด-19

2. ค้นหาหน่วยบริการตรวจโควิด-19 ซึ่งประชาชนที่มีความเสี่ยงสามารถค้นหาหน่วยบริการตรวจโควิด-19 ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยค้นหาจากพิกัดภายใน 50 กิโลเมตร

3. วัคซีนโควิด-19 โดยการตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายการได้รับวัคซีน แสดงข้อมูลวัคซีนที่ได้รับ (บริษัทผู้ผลิตวัคซีน, Lot Release และ Serial Number) ติดตามผลข้างเคียงการรับวัคซีน รวมถึงแจ้งใบยืนยันการรับวัคซีนด้วย

4. บริการพิเศษ ได้แก่ การค้นหาหน่วยบริการ, ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล, บริการจองคิว, สายด่วนฉุกเฉิน 1669, บริจาค, ความรู้, สุขภาพและยา

โดย Line OA หมอพร้อมเปิดใช้งานเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรังเช่น โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน  โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน เพื่อลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน  แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 และเริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564 จำนวน 16 ล้านโดส

ส่วนประชาชนทั่วไป อายุ 18-59 ปี จะเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และเริ่มเข้ารับวัคซีนตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีวัคซีน 4 ยี่ห้อ คือ ซิโนแวค (Sinovac) แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) สปุตนิก (Sputnik V) และไฟเซอร์ (Pfizer)และในวันนี้ The Sharpener จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับการใช้งานของ “หมอพร้อม เวอร์ชั่น 2” ทั้ง 12 วิธี เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้

1. เพิ่มเพื่อน (Add friend) และลงทะเบียนใช้งาน

 • พิมพ์คำว่า “หมอพร้อม” หรือสแกนผ่าน QR Code ทั้ง iOS และ Android
 • จากนั้นลงทะเบียนใช้งานโดยกรอกเลขบัตรประชาชนและข้อมูลส่วนตัว หากมีข้อมูลในระบบ สามารถกรอกเบอร์โทรศัพท์และกดบันทึกได้ทันที จากนั้นจะมีข้อความแจ้งยืนยันการลงทะเบียน
 1. เพิ่มบุคคลอื่น
 • กดปุ่ม “เพิ่มบุคคลอื่น”, ระบุความสัมพันธ์, กรอกเลขบัตรประชาชนและข้อมูลส่วนตัว หากมีข้อมูลในระบบ สามารถกรอกเบอร์โทรศัพท์และกดบันทึกได้ทันที จากนั้นจะมีข้อความแจ้งยืนยันการลงทะเบียน
 1. ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19
 • กดเมนู ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 จากนั้นกดปุ่ม “ลงทะเบียนฉีดวัคซีน” รอหน้าจอยืนยันและข้อความแจ้งยืนยันการลงทะเบียนฉีดวัคซีน
 1. จองคิวฉีดวัคซีน
 • เมื่อหน่วยบริการได้รับจัดสรรวัคซีน จะเปิดให้จองวันเวลาฉีดวัคซีน ผู้ใช้งานจะได้รับข้อความแจ้งเตือนให้จองฉีดวัคซีน กดจองและกดรับสิทธิ์ เลือกโรงพยาบาล วัน เวลา เพื่อจองฉีดวัคซีน และกดยืนยัน จากนั้นจะมีข้อความยืนยันนัดหมายการรับวัคซีนโควิด 19
 1. เปลี่ยนการจองคิวฉีดวัคซีน
 • กดเมนู “ข้อมูลการจองวัคซีนโควิดเข็มที่ 1” กดปุ่ม “เปลี่ยนการจอง” เลือก โรงพยาบาล วัน เวลา เพื่อจองฉีดวัคซีน และกดยืนยัน
 1. แจ้งเตือนฉีดวัคซีนเข็มที่ 1
 • ก่อนถึงนัดหมายการฉีด 1 วัน จะได้รับข้อความแจ้งเตือนรับวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 1
 1. ยืนยันการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1
 • เมื่อฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับข้อความยืนยันการรับวัคซีน และใบแจ้งอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นภายใน 24ชั่วโมง
 1. ทำแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีน เข็มที่1
 • หลังฉีดวัคซีนจะได้รับข้อความแจ้งเตือนให้ประเมินอาการไม่พึงประสงค์ หลังได้รับวัคซีน เข็มที่1 ครบ 1วัน  7วัน และ 30วัน เพื่อทำแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์ 
 1. แจ้งเตือนฉีดวัคซีนเข็มที่ 2
 • ก่อนถึงนัดหมายฉีดวัคซีน 1 วัน จะได้รับข้อความแจ้งเตือนรับวัคซีนโควิด-19 เข็มที่  2
 1.  ยืนยันการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2
 • เมื่อฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วจะได้รับข้อความยืนยันการรับวัคซีน และใบแจ้งอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นภายใน 24ชั่วโมง
 1.  การออกใบรับรองการฉีดวัคซีน (Vaccination Certificate)
 • เมื่อฉีดวัคซีนครบทั้ง 2 เข็มจะได้รับใบรับรองการฉีดวัคซีนสามารถสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบความถูกต้องผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข
 1. ทำแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีน เข็มที่ 2
 • หลังฉีดวัคซีนจะได้รับข้อความแจ้งเตือนให้ประเมินอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 ไปแล้ว 1วัน 7วัน และ 30วัน จากนั้นทำแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีนและกดบันทึก

สำหรับใครที่ไม่สะดวกลงทะเบียนผ่านไลน์หมอพร้อม สามารถติดต่อทำเรื่องได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านที่มีประวัติการรักษา, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่ได้เช่นกัน หรือโทรสายด่วน 1424 และ 1669

ที่มา: https://web.facebook.com/Mohpromt/photos/1317011522011084

https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/157344/

https://healthserv.net/9972

Tags:
WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner