banner 8 01

Chula Zero Waste ปลื้ม FFF ใช้กล่องข้าวรักษ์โลก

27 มิ.ย. 2564 ภารกิจข้าวแสนกล่อง ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ (สนจ.) ผู้แทนสำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ รุดเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ Food For Fighters พร้อมหารือแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนแออัดที่ต้องกักตัวโดยใช้ตามกรอบแนวคิด Chula Zero Waste ให้บรรลุเป้าหมาย SDG 12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนตามที่ได้รับคำแนะนำจากสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)

นายกอปร ลิ้มสุวรรณ หัวหน้าภารกิจการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ กล่าวว่า “Food For Fighters ดำเนินภารกิจข้าวแสนกล่องโดยใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมดีอยู่แล้ว ดังจะเห็นได้จากการขอความร่วมมือให้ผู้บริจาคอาหารกล่องเลือกใช้วัสดุรักษ์โลกอย่างกล่องกระดาษ กล่องไบโอพลาสติก เป็นบรรจุภัณฑ์ หลีกเลี่ยงการใช้กล่องโฟม และรณรงค์ไม่ใส่ช้อนพลาสติกในกล่องข้าวเพราะผู้กักตัวที่บ้านมีช้อนส้อมอยู่แล้ว ทำให้ลดใช้ช้อนพลาสสิกไปได้นับแสนคัน และที่น่าประทับใจคืออาหารที่นำส่งให้กับแพทย์พยาบาลที่ รพ.สนามนั้น จะใช้ปิ่นโตที่สามารถล้างทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ นอกจากนี้ ยังมีความพิเศษที่ถุงยังชีพที่นี่ใช้ถุงพลาสติกจากมันสำปะหลังที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ แต่อย่างไรก็ดีอยากฝากให้ผู้ดำเนินโครงการติดตามและให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะในชุมชนอย่างถูกต้องตามหลักรีไซเคิล เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย”

การดำเนินภารกิจวันที่ 42 ของศูนย์ ได้รับบริจาคอาหารทั้งสิ้น 3,448 กล่อง จากผู้มีจิตศรัทธา อาทิ สมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ คุณธิติมา มานิตพร นายกสมาคมนิสิตเก่าวิทย์กีฬา MQDC by Mulberry Groove สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ (สนจ.) คณาจารย์และบุคลากรคณะอักษรศาสตร์และผู้มีจิตศรัทธา เพื่อนำส่งให้กับโรงพยาบาลสนามและชุมชนแออัดอีก 16 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎ โรงพยาบาลสนามราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลสนามบางขวาง ชุมชนมหานาควัดแคนางเลิ้ง มูลนิธิดวงประทีป ชุมชนริมคลองวัดสะพาน ชุมชนบ้านมั่นคง ชุมชนคลองเตยล็อก 1-2-3 และ 4-5-6 ชุมชนเชื้อเพลิง 1-2 ชุมชน 70 ไร่ ชุมชนคลองไผ่สิงห์โต ชุมชนคนไร้บ้านและชุมชนศิริภาพ โดยเมื่อนับจำนวนอาหารกล่องสะสมที่ส่งลงพื้นที่ไปแล้วขณะนี้อยู่ที่ 177,371 กล่อง และยังคงเปิดรับบริจาคอาหารกล่องเพื่อนำส่งให้ชุมชนแออัดในกรุงเทพฯ ต่อไป ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมส่งอาหารกล่องได้ที่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ (สนจ.) ได้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย.นี้ มื้อเที่ยง ส่งก่อน 11.00 น. และมื้อเย็น ส่งก่อน 15.00 น. หรือร่วมสมทบทุนจัดทำอาหารกล่อง ในราคากล่องละ 50 บาท ได้ทาง ชื่อบัญชี มูลนิธิคุวานันท์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 109-2-49780-3 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอธิศีล ธัญญ์ ณ ป้อมเพชร (แมค) โทร 096-991-6363 และคุณพันชนะ วัฒนเสถียร (เตเต้) โทร 092-645-5464

S 3588141
S 3588143
S 3588144
S 3588145
S 3588146
S 3588147
S 3588148
S 3588149
S 3588150
S 3588151
S 3588152
S 3588154
Tags:
WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner