เกาะติดสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 1 ก.ย. 64

วันที่ 1 ก.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 14,802 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรวม 1,190,668 ราย แบ่งเป็นกำลังรักษา 166,922 ราย หายแล้วจำนวน 1,013,342 ราย มีผู้รักษาหายเพิ่ม 18,996 ราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่ม 252 ราย มีผู้เสียชีวิตสะสม 11,835 ราย. ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เกาะติดสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 2 ก.พ. 64

วันนี้ ( 2 ก.พ. 64 ) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 836 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรวม 20,454 ราย แบ่งเป็นกำลังรักษา 7,158 ราย หายแล้วจำนวน 13,217 ราย มีผู้รักษาหายเพิ่มเติม 703 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 คน โดยมีผู้เสียชีวิตสะสม 79 คน ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เกาะติดสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 13 ก.ค. 63

วันนี้ (13 ก.ค. 63) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 3,473 ราย แบ่งเป็นกำลังรักษา 103 ราย หายแล้วจำนวน 3,312 ราย ไม่มีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม โดยมีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เกาะติดสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 11 ก.ค. 63

วันนี้ (11 ก.ค. 63) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 3,461 ราย แบ่งเป็นกำลังรักษา 91 ราย หายแล้วจำนวน 3,312 ราย ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่มีผู้รักษาหายเพิ่มเติม 2 ราย ไม่มีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม โดยมีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เกาะติดสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 8 ก.ค. 63

วันนี้ (8 ก.ค. 63) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 3,446 ราย แบ่งเป็นกำลังรักษา 104 ราย หายแล้วจำนวน 3,284 ราย ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่มีผู้รักษาหายเพิ่มเติม 3 ราย (มากกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อ 2 ราย) ไม่มีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม โดยมีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เกาะติดสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 7 ก.ย. 63

วันนี้ (7 ก.ย. 63) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 3,445 ราย แบ่งเป็นกำลังรักษา 106 ราย หายแล้วเป็นจำนวน 3,281 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม โดยมีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เกาะติดสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 6 ก.ย. 63

วันนี้ (6 ก.ย. 63) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 3,444 ราย แบ่งเป็นกำลังรักษา 105 ราย มีผู้รักษาหายเพิ่มเติม 2 ราย ทำให้ยอดผู้รักษาหายแล้วเป็นจำนวน 3,281 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม โดยมีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เกาะติดสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 4 ก.ย. 63

วันนี้ (4 ก.ย. 63) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 3,431 ราย แบ่งเป็นกำลังรักษา 96 ราย หายแล้วจำนวน 3,277 ราย โดยมีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เกาะติดสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 3 ก.ย. 63

วันนี้ (3 ก.ย. 63) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 3,427 ราย แบ่งเป็นกำลังรักษา 92 ราย หายแล้วจำนวน 3,277 ราย ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่มีผู้รักษาหายเพิ่มเติมได้ถึง 3 ราย (มากกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย) ไม่มีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม โดยมีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เกาะติดสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 1 ก.ย. 63

วันนี้ (1 ก.ย. 63) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 3,417 ราย แบ่งเป็นกำลังรักษา 85 ราย หายแล้วจำนวน 3,274 ราย ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่มีผู้รักษาหายเพิ่มเติมได้ถึง 22 ราย (มากกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มถึง 17 ราย) ไม่มีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม โดยมีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข