เกาะติดสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 31 ส.ค. 64

วันที่ 31 ส.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 14,666 ราย โดยมียอ […]

เกาะติดสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 30 ส.ค. 64

วันที่ 30 ส.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 15,972 ราย โดยมียอ […]

เกาะติดสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 29 ส.ค. 64

วันที่ 29 ส.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 16,536 ราย โดยมียอ […]

เกาะติดสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 28 ส.ค. 64

วันที่ 28 ส.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 17,984 ราย โดยมียอ […]

เกาะติดสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 27 ส.ค. 64

วันที่ 27 ส.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 18,702 ราย โดยมียอ […]

เกาะติดสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 26 ส.ค. 64

วันที่ 26 ส.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 18,501 ราย โดยมียอ […]

เกาะติดสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 25 ส.ค. 64

วันที่ 25 ส.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 18,417 ราย โดยมียอ […]

เกาะติดสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 24 ส.ค. 64

วันที่ 24 ส.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 17,165 ราย โดยมียอ […]

เกาะติดสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 23 ส.ค. 64

วันที่ 23 ส.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 17,491 ราย โดยมียอ […]

เกาะติดสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 22 ส.ค. 64

วันที่ 22 ส.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 19,014 ราย โดยมียอ […]