Sea (ประเทศไทย) หนุนจุฬาฯ ลุย “ข้าวแสนกล่อง” เร่งส่งเสบียงช่วยชุมชนกักตัว

24 พ.ค.64 — Sea (ประเทศไทย) สนับสนุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ (สนจ.) ผนึกกำลัง Food For Fighters และภาคีเครือข่ายร่วมภารกิจ “ข้าวแสนกล่อง” บริจาคอาหารกล่องปรุงสุกพร้อมรับประทาน 4,500 กล่อง เพื่อเร่งจัดส่งไปยังชุมชนแออัดที่มีผู้จำเป็นต้องถูกกักตัวในหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ อาทิ คลองเตย บ่อนไก่ นางเลิ้ง ยมราช มหานาค เป็นต้น ซึ่งคาดว่ามีมากกว่าแสนคนที่ยังรอรับความช่วยเหลืออยู่ขณะนี้ คุณมกร พงษ์ธนพฤกษ์ เลขาธิการ สนจ. กล่าวว่า “หลังจากเราเปิดพื้นที่ สนจ. ตั้งศูนย์ข้าวเพื่อหมอ Food For Fighters กรุงเทพฯ ชั่วคราว และเริ่มภารกิจข้าวแสนกล่องไปแล้วนั้น ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้รวบรวมอาหารกล่องที่ผู้มีจิตศรัทธาต่างส่งกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องระหว่างวันที่ 17-23 พ.ค.2564 จำนวน 22,649 กล่อง และได้ทยอยนำส่งอาหารกล่องลงพื้นที่ชุนชนแล้ว โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทีม Food For Fighters ประสานกันอย่างแข็งขันกับผู้นำชุมชนที่เดือดร้อน ทำให้เราทราบปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น และเร่งแก้ปัญหาโดยขอความอนุเคราะห์ ขอความร่วมมือจากหลายภาคส่วน […]